“Phóng thê thư”

Một lá đơn ly hôn có từ thời nhà Đường, gọi là “phóng thê thư” (giấy giải phóng vợ), viết rằng:

“Nói về duyên chồng vợ, phu thê tình thâm, ân sâu nghĩa nặng, cùng trò chuyện luận đàm, chung vui chén rượu giao bôi.

Phàm đã là vợ chồng, 3 đời trước kết duyên thì đời này mới nên chồng vợ. Vợ chồng sánh bước giống như uyên ương, sóng đôi cùng bay, nguyệt hoa cùng ngắm. Hai mỹ đức âm dương, ân ái là trọng nhất, hai trái tim cùng chung nhịp đập.

Kế duyên 3 năm thì phu thê hòa hợp, 3 năm oán hận thì sẽ đối chọi nhau. Vợ thì một lời kể tội, chồng thì liếc mắt hiềm nghi, ghét nhau như mèo với chuột, như sói ở chung với cừu.

Khi hai trái tim chẳng đồng lòng thì khó cùng chung một ý, nên mau mau tham vấn người thân, để xin ly biệt, vật dụng ghi chép ra, ai đi đường nấy.

Mong nương tử sau khi chia ly, chỉnh trang tóc mai, sửa nét mày ngài, tỏ rõ dáng vẻ yểu điệu thục nữ, lựa chọn được người như ý, thả bóng trước thềm, đẹp duyên cầm sắt.

Hóa giải ân oán, xin chớ ghét nhau. Ly biệt cả hai cùng khoan dung, ai nấy đều vui vẻ.

Ăn mặc trong 3 năm, xin tặng tỏ chút lòng. Kính chúc nương tử thiên thu vạn tuế”.

(sưu tầm)