Những người lính không có khái niệm “kẻ thù”

Trong 4 năm xung đột, Chiến tranh Thế giới thứ nhất đã cướp đi mạng sống của hàng chục triệu người ở tất cả các bên tham chiến.

Tuy nhiên, chiến tranh là của giới cầm quyền, còn những người lính chẳng có thù oán gì với “phía bên kia”. Họ nổ súng vì chẳng có lựa chọn nào khác, phải làm theo lệnh, nếu không muốn chính mình phải ra tòa án binh và bị xử bắn bởi chính “quân mình”.

Có lẽ vì thế chăng, mà những hình ảnh binh lính các bên chăm sóc lẫn nhau sau mỗi cuộc “tử chiến” khá phổ biến, đã được nhiều nhà báo đương thời ghi lại.

Binh lính Đức và binh lính Anh đang đưa nhau xuống hầm sau trận tử chiến, khó có thể nhận ra ai đang là tù binh chiến tranh của ai, vì không ai trong số họ cầm vũ khí

Sau khi tiếng súng tạm ngừng, các “kẻ thù” vừa nã đạn vào nhau, lại cùng thu dọn bãi chiến trường với hàng nghìn xác chết

Lính Đức và Anh châm thuốc hút cùng nhau

Thương binh Đức được một lính Anh cho uống nước

(sưu tầm)