Những người gặp trong đời


Góc khuất nơi khúc sông tật nguyền

Người phụ nữ chỉ có nửa thân trên, vẫn hàng ngày một mình chống chọi với bệnh tật, chèo xuồng đi đặt rọ tôm. Gặp lúc giông gió, sức yếu có khi đành để cả người lẫn xuồng trôi dạt đến hôm sau mới âm thầm trở về được con thuyền vá chằng vá đụp […]


Theo chân người mù cào hến

Tỉnh dậy sau trận ốm liệt giường lúc 8 tuổi, cậu bé Võ Văn Tâm vĩnh viễn không còn thấy ánh sáng. Định mệnh ngỡ đã an bài một kiếp phế nhân, nhưng chàng trai tật nguyền không những tự nuôi sống bản thân, mà còn cáng đáng cả gia đình, chăm sóc cha mẹ […]

The Load Guru