Như thể…

Như thể ánh trăng rằm
Rót tràn đêm mật ngọt
Như thể ngàn câu hát
Dâng sóng hồ ngân nga

Như thể chuyện phôi pha
Lòng không còn dang dở
Như thể trời nhung nhớ
Gom cả về mây bay

Như thể một đêm nay
Cho một đời lắng đọng
Như thể vầng trán nóng
Tắm sương hồng chơi vơi

Như thể đốm sao rơi
Trong mắt người mê mải
Như thể là mãi mãi
Hồn thu về mênh mang…

Cuồng Phong