Nguyên nhân gây mù lòa

Bệnh cườm mắt là nguyên nhân lớn thứ Ba gây mù loà.
Tôn giáo và Chính trị là hai thứ đầu tiên.
unnamed (1)
Cataract is the third biggest cause of blindness.
Religion and Politics remain the first two.