Ngôi trường tốt nhất

Khó khăn là người Thầy xuất sắc nhất
Rắc rối là nhiệm vụ đỉnh cao.
Thất bại là sự rèn luyện tuyệt vời.
Và thế nên trường đời xứng đáng là ngôi trường tốt nhất.

unnamed

Hardship is the best teacher.
Problem is the best assignment.
Failure is the best revision.
And so, it’s worth accepting that, life is the best school.