Ngoài kia là đại dương…

Cuộc đời như tốt sang sông,
Tiến ngang tiến dọc chứ không được lùi.
Cuộc đời như vở kịch dài,
Ta là vai chính, cả hài lẫn bi…

anh-che-hai-huoc-nhat

Tôi luôn luôn chọn người lười biếng để làm việc khó… Bởi vì anh ta sẽ tìm cách dễ nhất để làm việc đó.

best_92cf4e40be-9-10418860-604446899671769-4130287316879645256-n

Bạn sẽ không bao giờ can đảm nếu bạn không bị thương. Bạn sẽ không bao giờ học được nếu bạn không mắc lỗi. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu bạn không gặp thất bại.

thegioi360-hinh-che-dong-vat-8

Đừng để giấc mơ của bạn chỉ là giấc mơ.

thegioi360-hinh-che-dong-vat-7

Chúng ta không thể thay đổi hôm qua, nhưng chúng ta có thể lựa chọn làm cho hôm nay trở thành một ngày tuyệt vời.

nhung-hinh-anh-hai-huoc-vo-doi-nhat-1

Đừng chờ đợi thời điểm hoàn hảo. Hãy nắm lấy thời điểm và làm cho nó hoàn hảo.

langman_1

Trong đời bạn có lựa chọn: Cay đắng hoặc Tốt hơn? Hãy chọn tốt hơn, quên cay đắng đi.

thegioi360-hinh-che-dong-vat-6

Nếu kế hoach A không dùng được, bạn vẫn còn 28 chữ cái khác kia mà…

nhung-hinh-anh-hai-huoc-vo-doi-nhat-10

Một trong những điều thú vị nhất của cuộc sống là làm được những việc mà người khác nói bạn không thể.

tuong gi

Tin tưởng là biết ngoài kia là đại dương bởi mình nhìn thấy suối.

choidapvit_1