Nghỉ lễ

Cha nó xuôi ngược buôn bán trên chiếc ghe nhỏ để lo cho nó ăn học. Xong đại học, nó ở lại thành phố.

Tết vừa rồi, tiễn nó đi, ông dặn:
– Con đi làm, ít về. Cha mẹ nhớ lắm. Nhưng ráng… đến dịp lễ rảnh con về thăm cha mẹ.

Nó hứa.

Lễ đến, cha hớn hở chờ nó về. Nó điện thoại bảo không về được vì sinh nhật bạn gái.

Nghe xong, cha trầm ngâm, lát sau nói với mẹ nó:
– Vậy là tết thằng nhỏ nó mới về. Còn đến bốn tháng nữa lựng…!

(sưu tầm)