Nên nhìn vào đâu?

“Bạn nhìn vào cái gì không thành vấn đề, bạn thấy gì mới là điều đáng kể”.

Slide71

It’s not what you look at that matters.
It’s what you see.

Henry David Thoreau