Mở lòng ra để nhìn xa hết tầm mắt…

Có ba loại người: người thấy, người thấy khi được chỉ, và người không thấy.

Mắt ta chỉ nhìn thấy những gì mà trí óc đã sẵn sàng để lĩnh hội.

Nhiều người không biết nhiều hơn những gì nằm ngoài tầm trải nghiệm nhỏ bé của mình. Họ nhìn vào trong mình – và chẳng tìm thấy gì cả! Vì thế họ kết luận rằng cũng chẳng có gì ở bên ngoài họ.

Việc bỏ bê không mở rộng tầm nhìn đã khiến một số người cứ mãi làm một việc suốt cả cuộc đời.

Đừng bao giờ để môi trường, niềm tin của những người khác, hay hạn chế của những điều đã làm trong quá khứ định hình tầm nhìn và các quyết định của bạn.

Hãy đi xa tới hết tầm mắt của mình; khi bạn tới đó, bạn sẽ nhìn được xa hơn nữa.

Cách bạn nhìn tương lai quan trọng hơn nhiều điều đã xảy ra trong quá khứ của bạn.

Những người có tầm nhìn rõ ràng không chi phối thế giới, nhưng họ duy trì và an ủi nó.

Cho dù mọi chuyện có vẻ đen tối hoặc thực sự đen tối đến thế nào, hãy nâng cao tầm nhìn và bạn sẽ thấy các khả năng luôn ở đó.

Tình yêu với những niềm vui của mình làm tầm nhìn trở nên rõ ràng và sắc nét.