Miễn cưỡng sẽ chẳng đi đến đâu…

Đời con người ta, chuyện gì cũng có thể cố gắng đạt được, duy chỉ có yêu thương là không thể miễn cưỡng.

Thứ không thuộc về bạn, chẳng nên miễn cưỡng. Nếu đã cố gắng mà không có được, hãy buông bỏ. Đừng vì những thứ mất đi mà oán hận, sẽ càng phiền não, mệt mỏi và tổn thương thêm, vì người gây khó dễ cho bạn nhiều nhất, lại là bản thân bạn.

Dù bạn miễn cưỡng làm những gì mình không thích, bạn vẫn không thể miễn cưỡng thích những gì mình đã làm.

Thường là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được. Vậy có nên miễn cưỡng giữ ở trong tim?

Chuyện không muốn làm có thể từ chối, việc không làm được thì đừng miễn cưỡng, lời nói không thích cứ vờ không nghe. Cuộc sống của ta không phải dùng để lấy lòng người khác, mà là cần đối xử tử tế với chính mình.

Bạn có thể miễn cưỡng mặc bộ quần áo mình không thích, cũng có thể miễn cưỡng kết giao với người bạn không ưa, nhưng tình cảm là chuyện mà bạn không thể miễn cưỡng.

Nếu ai đó muốn trở thành một phần cuộc đời bạn, họ sẽ nỗ lực để bước vào. Họ không để tâm, mình chẳng nên miễn cưỡng…

Đừng miễn cưỡng thay đổi để mong người khác thích mình. Hãy là chính mình, và sẽ có người yêu con người thật của bạn.

Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc với chính mình, thì bạn sẽ chẳng thể hạnh phúc với bất kỳ ai khác. Hãy tạo ra sự ổn định trong cuộc sống của mình, thay vì miễn cưỡng chia sẻ cuộc sống đó với người khác.