Mất mát chưa hẳn đáng buồn

Đôi khi trong cuộc sống này, một số thứ mất đi là để những điều tốt đẹp hơn có thể xuất hiện…