Mạnh mẽ để hạnh phúc

Sức mạnh của trẻ thơ là tiếng khóc. Sức mạnh của đàn bà là phẫn nộ. Sức mạnh của người ăn trộm là vũ khí. Sức mạnh của vua chúa là quyền uy. Sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo. Sức mạnh của bậc hiền trí là cảm hóa. Sức mạnh của người đa văn là thẩm sát. Sức mạnh của sa môn là nhẫn nhục… Ai cũng có sức mạnh của mình!

ced4b490-0052-4349-830e-d6d50ac33fed

Kẻ thấy nghèo không sợ, thấy khổ không nao, là người không ai nhiếp phục được.

anh-hai-huoc-chau-a-phan-109-anh-041f7540

Điều chỉnh đời mình theo thiên nhiên, thời không bao giờ nghèo; điều chỉnh đời mình theo dư luận của con người, thời không bao giờ giàu.

anh-che-hai-huoc-don-tet-2016-3567cc962a2b67

Tâm không bình, khí không hòa thì lời nói hay lỗi lầm.

anh_vui08

Chính mình không kiềm chế nổi mình mà cứ muốn kiềm chế người khác thì thật là khờ dại.

1_106781

Có yên tĩnh mới nảy ra tinh thần, có tinh thần mới nảy ra trí lực.

6c32003f-15d5-4f40-8dd1-12757d5c972f

Ít nói không phải là nói ít, mà là đừng nói những điều vô ích.

41dcfcd7-45ae-4c3a-b965-f4dbb64995c8

Những điều không thể tránh khỏi, đừng để cho nó vướng víu trong lòng.

20131129-chop-khoanh-khac-hai-huoc-trong-cuoc-song-49-4

Một thân thể không đau, một tâm hồn không loạn: Chân hạnh phúc của con người chỉ có bấy nhiêu thôi.

cho-di-chinh-la-nhan-lai