Mandela và 3 cai ngục

Nelson Mandela từng bị giam giữ và xúc phạm trong suốt 27 năm.

Đến khi ông trở thành Tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela đã mời 3 người cai ngục từng canh giữ ông trong thời gian chốn lao tù đến gặp mặt. Khi 3 cai ngục này đến nơi, Mandela đứng dậy cung kính chào họ.

Ông nói: “Khi tôi bước ra khỏi phòng giam của mình, đi qua cánh cổng nhà tù để được tự do, tôi đã hiểu rõ ràng rằng, nếu không thể để nỗi đau của riêng mình và oán giận ở lại đằng sau, thì tôi vẫn là còn ở trong tù”.

Tha thứ cho người khác, nhưng thực ra là giải thoát chính mình.

(sưu tầm)