Luyện gà chọi

Kỷ Thanh Tử nuôi gà chọi cho đại vương. Sau 10 hôm, đại vương hỏi Kỷ Thanh Tử: “Con gà đó của ta có thể xuất chiến được chưa?”.
Kỷ Thanh Tử đáp: “Chưa được. Tại vì con gà này cậy khí cường lực tráng, luôn hung hăng, hai cánh xòe rộng, mắt nhìn như tia chớp, vô cùng kiêu ngạo. Người thông thường không biết thì cho rằng gà này đem đi đấu là tốt nhất, tuy nhiên, người thực sự hiểu về huấn luyện gà chọi lại cho rằng về cơ bản là không thể được”.

Thêm 10 ngày nữa qua đi, đại vương lại hỏi Kỷ Thanh Tử về gà. Kỷ Thanh Tử lại đáp: “Chưa được, tuy gà hiện nay sung khí đã bắt đầu thu giảm, tuy nhiên chỉ cần gà khác mà có động là nó lập tức phản ứng, muốn đánh ngay. Vậy nên lúc này vẫn chưa được”.

Lại qua 10 ngày nữa, đại vương hỏi, Kỷ Thanh Tử vẫn đáp: “Vẫn chưa được. Tuy hiện nay nó đối với những việc bên ngoài đã không còn phản ứng mạnh như trước, tuy nhiên trong mắt nó, oán khí vẫn còn, cần phải đợi thêm nữa”.

10 ngày nữa lại qua đi, đại vương hỏi, Kỷ Thanh Tử đáp: “Hiện nay đã tạm ổn rồi, những con gà khác nếu có động tĩnh, gây sự gì, nó đã không còn thèm đoái hoài gì nữa. Nó hiện nay có bộ dạng giống điều mà dân gian thường nói: ‘Ngốc như gà mộc’”.

Đại vương chưa hiểu. Kỷ Thanh Tử giải thích: “Con gà này hiện nay đã huấn luyện thành như một con gà gỗ, tinh thần hướng nội, đức tính của nó đã đạt tới cảnh giới tối cao. Nó chỉ chú tâm vào trong bản thân mình, cho nên con gà này chỉ cần đứng ở đó, bất cứ con gà khác nào nhìn nó, tinh thần ắt đều hoang mang bỏ chạy. Lúc này đem gà đi thi đấu là thích hợp rồi”.

(sưu tầm)