Luyện chữ

Vương Hiền Chi là một nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn. Là con trai của Vương Hy Chi – tác giả “Lan Đình tập tự” , nên Vương Hiền Chi từ nhỏ đã sống dưới ánh hào quang và danh tiếng của cha mình. Tuy nhiên, ông luôn muốn tìm cho mình một con đường riêng trong thư pháp.

Một ngày Vương Hiền Chi hỏi cha: “Thưa cha, làm cách nào để viết chữ đẹp?”.
Cha Vương Hiền Chi đưa ông đến sân sau nhà, chỉ vào 18 vại nước lớn được sắp xếp ngay ngắn và nói: “Dùng chỗ nước này mài mực viết chữ, tới khi số nước trong vại đều dùng hết thì chữ dĩ nhiên là luyện thành rồi”.

Vương Hiền Chi nghe lời cha, không vội vã thành tài nữa, hết sức tập trung học và nghiên cứu thư pháp. Cuối cùng, ông được người đời ca ngợi là “Á Thánh”, rồi trở thành người đầu tiên được mệnh danh là “Thư Thánh”.

Đường nên đi từng bước một, chữ cũng viết từng nét một, dục tốc bất đạt. 

(sưu tầm)