Lỗi hẹn

tumblr_nccf0qsxdu1rvwkv2o1_1280

Tim Hè khát gọi hồn mây
Bến Xuân lỗi hẹn phủ đầy rêu hoang

bendomua
Đò tình Thu đã sang ngang
Đông gầy trút hết lá vàng vào… tôi.

Nguyễn Thanh An

autumn_2