Lời con thuyền

Ta sẽ để lại gì cho dòng sông?
Một bánh lái?
Một mái chèo mục nát?
Một bóng dáng?
Hay không gì hết?
Và dòng sông kia
Năm tháng có còn trôi?

Ta tìm gì trong những chuyến ngược xuôi?
Một bến mới?
Một chân trời xa lạ?
Một dòng chảy?
Một vũng nông nhiều cá?
Hay đơn giản chỉ vì
Dòng nước cuốn ta đi?

Ta mang gì theo sau những chia ly?
Bao bến đợi khuất mờ xa tầm mắt
Đầm trong nước cõi lòng ta khô khát
Ta muốn hòa tan
Trong làn nước đỏ phù sa…

Cuồng Phong