Lá xanh

thơ Nguyễn Sĩ Đại

Người vá trời lấp bể
Kẻ đắp luỹ xây thành
Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh