Không thu hoạch hoa màu ven đường

Người Israel có thói quen không bao giờ thu hoạch hoa màu ở bốn góc ruộng ven đường, cho dù phần hoa màu đó đã chín.

Ở vùng nông thôn Israel, hoa màu ở bốn góc vườn đều để lại đó, bất kỳ ai cần đều có thể mang về.

Người Israel cho rằng Thần đã ban cuộc sống hạnh phúc cho người Do Thái – một dân tộc đã trải qua biết bao tai ương khổ nạn. Với lòng cảm ân, họ đã để lại hoa màu ở bốn góc ruộng, để báo đáp Thần, cũng là dành tặng những người đói nghèo, khách lỡ độ đường.

(sưu tầm)