Không phải “rạp xiếc” của bạn

​Mỗi khi cảm thấy mình bị cuốn vào sự ngớ ngẩn/ngốc ngếch của người khác,
hãy lặp lại những lời này: “Chẳng phải rạp xiếc của mình, không phải lũ khỉ của tôi”.

Every time you feel yourself
being pulled into other people’s nonsense,
repeat these words:
“Not my circus, not my monkeys.”
~ Polish Proverb