Không còn cành đậu, chim sẽ bay lên

Một vị vua nhận được món quà là hai con chim ưng non rất đẹp. Vua giao những con chim quý này cho người nuôi chim trong hoàng cung huấn luyện.

Một tháng sau, người nuôi chim thưa với vua rằng, một con chim ưng đã bay lượn theo ý người, nhưng con còn lại vẫn không rời khỏi cành cây mà nó đã đậu.

Vua mời các chuyên gia dạy chim nổi tiếng khắp nơi trên đất nước đến “xử lý” con chim ưng này, nhưng không ai có thể làm nó bay.

“Biết đâu một người thân thuộc với vùng quê, hiểu tập quán của loài chim này có thể giải quyết vấn đề?” – nhà vua nghĩ bụng, rồi gọi quan cận thần, truyền lệnh: “Hãy đi mời một người nông dân”.

Sáng hôm sau, nhà vua rất phấn khích khi thấy con chim ưng bay cao trên khu vườn cung điện. Vua nói với quan cận thần: “Mời người đã làm ra phép lạ này đến đây”.

Vị quan nhanh chóng mời người nông dân đến diện kiến. Nhà vua hỏi ông ta: “Làm cách nào mà ngươi làm con chim ưng bay được vậy?”
“Thưa bệ hạ, tôi chỉ đơn giản là cắt cành cây nơi con chim đậu đi” – người nông dân trả lời.

Tất cả chúng ta đều có thể “bay”. Nhưng theo thời gian, chúng ta ngồi trên những “cành cây” của mình, dính mắc vào những thứ thân thuộc mà quên mất bản năng.

Khả năng của con người vô tận, nhưng hầu hết chúng ta vẫn chưa khai phá hết. Chúng ta thích những thứ quen thuộc, thoải mái mà không chịu thay đổi.

Hãy học cách phá bỏ những “cành cây” của sự sợ hãi mà chúng ta bám vào, giải thoát bản thân để có thể “bay lên” một cách huy hoàng.

(sưu tầm)