Không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động

Không ai biết mình có thể làm gì nếu không bắt tay làm.

Một mình tôi không thể thay đổi thế giới, nhưng tôi có thể ném hòn đá lên mặt nước để tạo nhiều con sóng.

Hiện thực là bờ bên này; lý tưởng là bờ bên kia, ở giữa là dòng sông cuồn cuộn chảy, hành động là chiếc cầu bắc ngang sông.

Sách chỉ phí giấy nếu chúng ta không hành động theo những hiểu biết mà tư tưởng mang lại.

Ngồi đó và để ý thì dễ lắm, điều khó là đứng dậy và hành động.

Mỗi một bước vận động thật sự quan trọng hơn một tá cương lĩnh.

Ai chờ đợi để làm nhiều điều tốt đẹp cùng một lúc sẽ chẳng bao giờ làm gì cả.

Hành động có thể không mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động.

Hầu như mọi thứ bạn làm đều không quan trọng, nhưng điều quan trọng là bạn đã làm.

Phần thưởng khi làm tốt một việc là ta đã làm nó.