Không có ai cô đơn

Trong 8 tỉ người trên thế giới này, bạn luôn có ý nghĩa nhất định với ít nhất một vài người nào đó.
Nụ cười của bạn nếu như không làm ai đó hạnh phúc, thì cũng sẽ khiến những kẻ ghét bạn tức đến phát điên.
Mỗi đêm, chắc chắn sẽ có ít nhất một người nghĩ về bạn trước khi đi ngủ.
Nếu có người ghét bạn, lý do dễ hiểu nhất là vì cố mấy họ cũng chưa được như bạn mà thôi.
Sẽ luôn có 2 người sẵn sàng sống và chết vì nhau trên thế giới này. Bạn không cô đơn đến hết đời đâu.
Cuộc đời rất ngắn để sáng nào bạn cũng thức dậy với sự hối tiếc.
Giữa lúc bạn phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời, thì một điều gì đó tốt đẹp chắc chắn sẽ vẫn tồn tại!
Mọi chuyện trên đời này xảy ra đều có lý do riêng của nó.
Khi thế giới quay lưng lại với mình, thì càng có lý do để phải đối đãi tử tế với bản thân. Người xưa dạy rồi, người không vì mình thì trời tru đất diệt!
Sống không bao giờ là dễ dàng, nhưng không có lý do gì để phải vội nghĩ đến cái chết.