Hướng suy nghĩ đến những điều tích cực

Ai cũng gặp những chuyện không như ý…

Đau buồn, phiền não, lo lắng… có vẻ như khó tránh.

Nhưng có điều chắc chắn là một suy nghĩ tiêu cực không bao giờ mang lại một cuộc sống tích cực.

Vậy nên, dù ở hoàn cảnh nào, cũng nên tập trung vào những điều tốt đẹp, bạn sẽ thấy vẻ đẹp của cuộc sống luôn hiện hữu quanh ta!