Hứa Doãn cưới vợ

Hứa Doãn sống vào thời Tam quốc. Người vợ của Hứa Doãn là con gái Vệ uý Nguyễn Cộng, là em gái của Thái thú Nguyễn Khản, có tướng mạo xấu xí. Sau hôn lễ, Hứa Doãn chê tướng mạo của vợ, không bước vào động phòng.

Mấy hôm sau, Hoàn Phạm đến thăm, nói với Hứa Doãn: “Nhà họ Nguyễn gả người con gái có tướng mạo xấu xí cho anh, nhất định họ có dụng ý sâu xa. Anh nên dụng tâm để ý, quan sát để hiểu rõ nguyên nhân”.

Nghe vậy, Hứa Doãn quay vào phòng, nhìn thấy người vợ mới cưới, lại định bỏ ra ngoài. Vợ Hứa Doãn bèn kéo vạt áo chồng. Hứa Doãn vốn muốn làm khó vợ mình, bèn nói: “Người phụ nữ cần phải có Tứ Đức, vậy cô có được mấy chứ?”.

Vợ Hứa Doãn trả lời: “Em chỉ là thiếu dung mạo xinh đẹp mà thôi! Nhưng mà một người đọc sách Thánh hiền cần phải có nhiều đức tính tốt đẹp, xin hỏi phu quân có được mấy đức?”.

Hứa Doãn tự hào nói: “Đều có tất cả”.

Vợ Hứa Doãn lại nói: “Trong trăm phẩm hạnh tốt đẹp thì Đức là quan trọng nhất, phu quân chỉ hiếu Sắc mà không biết hiếu Đức, thì làm sao có thể nói là có tất cả chứ?”.

Hứa Doãn nghe xong vô cùng xấu hổ, từ đó về sau vô cùng kính trọng vợ mình.

(sưu tầm)