Hỏi đêm

Vì sao đêm khắc khoải dài?
Vì sao ngày chạy mệt nhoài đường xa?

Sao đêm vắng lặng bao la?
Sao ngày ngột ngạt nhạt nhòa nhớ quên?

Sao tình thao thức cùng đêm?
Sao ngày mỏi mệt bon chen cõi người?

Sao đêm tìm ánh trăng ngời?
Sao ngày bỏ mặc bên đời gió mưa?

Sao đêm hoài nhắc chuyện xưa?
Sao ngày hối hả sáng trưa vội vàng?

Đêm tàn ngày tất bật sang
Ngày tàn thong thả mơ màng đêm rơi

Cơn mơ lãng đãng bên đời
Hỏi đêm để chẳng hỏi người, vì sao???

Cuồng Phong