Học bắn tên

Phi Vệ là cao thủ bắn tên nổi tiếng thời xưa. Có một người tên là Kỷ Xương ngưỡng mộ tài danh, đã đến xin học bắn tên. Phi Vệ nói: “Trước tiên, người cần học biết cách không chớp mắt, mới có thể nói đến học bắn tên.”

Kỷ Xương trở về nhà, nằm ngửa mặt dưới khung cửi dệt vải của vợ, hai con mắt mở trừng trừng nhìn không chớp cái bàn đạp chân. Kiên trì tập như vậy hàng ngày, dù bất cứ chuyện gì cũng không thể làm con ngươi mắt ông động đậy.

2 năm sau, Kỷ Xương đem thành tích học tập thưa với Phi Vệ. Phi Vệ nói: “Còn chưa được, ngươi còn cần rèn luyện sức nhìn. Ngươi cần có thể nhìn một vật nhỏ trở thành to, nhìn được rõ ràng một vật nhỏ xíu, sau khi đạt đến trình độ như vậy thì hãy quay lại gặp ta.”

Kỷ Xương bèn dùng một sợi lông đuôi bò, buộc một con chấy treo trên cửa sổ, hướng về phía nam, nhìn chằm chặp con chấy. Chỉ mười ngày, dần dần nhìn con chấy thấy to hơn. Sau 3 năm, nhìn con chấy to giống như cái bánh xe.

Kỷ Xương giương cung lắp tên, bắn trúng con chấy. Sợi lông đuôi bò dùng để buộc con chấy thì vẫn còn nguyên vẹn.

Kỷ Xương đem việc đó thưa với Phi Vệ. Phi Vệ mừng đến mức nhảy lên, vỗ vào ngực, nói: “Chỗ diệu kỳ của bắn tên, người đã đạt được rồi đó!”

(sưu tầm)