Hãy mỉm cười với cuộc sống

Cuộc sống giống như chiếc gương. Bạn chỉ nhận được kết quả tốt đẹp nhất khi mỉm cười với nó.