Hãy làm điều bạn muốn

Hãy trở thành người hay thứ mà bạn muốn trở thành.
Đừng để định kiến hay những người khác nói bạn không thể làm như vậy.