Hãy bay thật cao

Khi bạn bay cao, người ta sẽ ném đá vào bạn đấy.
Dừng nhìn xuống dưới, chỉ cần bay cao hơn
Sẽ chẳng còn viên đá nào chạm vào bạn được.
Chetan Bhagat
unnamed
When you fly high,
people will throw stones at you.
Don’t look down.
Just fly higher
so the stones won’t reach you.
~ Chetan Bhagat