Hạnh phúc là của bạn

“Chớ đặt chìa khoá hạnh phúc của bạn vào túi của ai đó nhé”.

Slide067

Do not put the key to your happiness in someone else’s pocket.