Gửi nhớ về Nam

Miền Bắc nhớ
miền Nam đi mải miết
Nắng vàng hoe
phố nhỏ vắng chân về
Những hồi chuông
chợt đổ dài da diết
Bóng một người
xao động níu cơn mê

Miền Bắc chờ
nơi miền Nam nắng ấm
Ngày qua ngày
tha thiết gửi về xa
Em kề bên
dù em đang xa lắm
Dáng Mây Lành
che chở giấc mơ hoa

Bắc và Nam
hơn hai ngàn cây số
Có xa không
cho một cánh chim câu?
Ta muốn làm
cây hoàng lan bên ngõ
Nở hoa cho
em ướp mối duyên đầu…

Cuồng Phong