Gửi người thêu thơ

thơ Trần Huyền Trân

phải người là xuân nữ
thơ tôi làm hương đưa
phải người là cô phụ
thơ tôi làm trăng thu

là ai? mà tâm sự
gửi kim chỉ đường tơ
là ai? mà tình tự
với tình tôi trong thơ

người dáng mây theo gió
như bóng của hình ai
tội tình hay duyên nợ
chong đèn thêu thơ tôi

mặt nhau chưa từng biết
tiếng nhau chưa từng nghe
tôi vừa đi người đến
tôi về người vừa đi