Gửi chút heo may sân chùa

Người đi khuất cuối phi trường
Người về đan mộng vấn vương chưa thành
Sân chùa nối dải đồng xanh
Rơm thơm níu cánh gió lành tòa sen

Phương Nam nắng ấm gót sen
Xế chiều trời Bắc ngủ quên giao mùa
Thu tàn đông chẳng vội đưa
Heo may bảng lảng hiên chùa ngẩn ngơ

Hoàng hôn nghiêng lặng mặt hồ
Đong đưa lau lách đợi chờ người xa
Ngọt ngào đâu đó ngày qua
Vườn yêu cửa mở muôn hoa gọi chào

Dây đàn gửi lại xôn xao
Lung linh đêm cũ gửi vào ban mai
Gửi thêm nhung nhớ dặm dài
Gửi thêm một chút heo may sân chùa…

Cuồng Phong