Giọt nước và biển cả

Thầy giáo hỏi các học trò: “Một giọt nước làm thế nào để không bị khô cạn?”.

Cả lớp ngồi lặng yên suy nghĩ, không biết trả lời ra sao.

Thầy giáo lại nói: “Một giọt nước, gió thổi có thể làm nó khô cạn, đất có thể hút nó cạn, mặt trời có thể làm nó bay hơi cạn. Muốn nó không cạn, chỉ có thể để nó hòa nhập vào biển cả”.

(sưu tầm)