Giọt buồn

Mưa chiều
Ướt đẫm
Lòng sông…

Một mình
Lầm lũi
Mùa Đông
Xứ người…

Ngày nhòe
Men nhạt
Rượu vơi…

Ly gầy
Bóng lẻ
Mắt người
Vơi,
trong…

Praha – Đông

Nguyễn Thanh An