Giá…

Giá như phía ấy không anh
Giá như bờ ấy chẳng dành cho em
Giá như môi chẳng còn mềm
Em quay ngược lối, bớt thêm lụy phiền

Giá đời đừng chống chếnh nghiêng
Giá như đáy mắt đừng điên đảo tình
Giá thời như mãi lặng thinh
Buông tay dứt áo ta mình lạc nhau

Giá cười mà bớt nỗi đau
Giá vui bớt hận, giá sầu chóng vơi
Giá thế gian – chẳng nặng lời
Vô tình cũng há chớ thời giả nhân

Giá yêu người chỉ một lần
Giá lời đường mật đem cân cũng đành
Giá thời gian chẳng trôi nhanh
Dại khờ phút ấy ta dành ngàn sau

Giá gì mà giá ngàn câu
Khát khao khao khát ngày sau vẫn còn
Giá mà nợ chút hồng son
Quay về phía ấy, trốn tìm giá như…

Huệ Thi