Giá trị cuộc sống

Một chú tiểu hỏi sư phụ:

– Thưa thầy, giá trị cuộc sống của một con người là gì?

Sư phụ đi vào phòng, mang ra một hòn đá xấu xí và bảo:
– Nếu con muốn biết giá trị cuộc sống, hãy mang hòn đá này ra chợ, nhớ là dù có ai hỏi mua thì cũng không được bán, đến tối lại mang về cho ta.

Tò mò, chú tiểu làm theo lời sư phụ. Chú mang hòn đá ra chợ, ngồi cả ngày mà không hề có ai hỏi. Mọi người còn thấy làm kỳ lạ, không hiểu tại sao chú tiểu lại bán một hòn đá xấu xí, không có giá trị gì. Cuối ngày, một người bán rong thấy vậy thương tình, đã đến hỏi chú tiểu và trá giá hòn đá 500 đồng. Chú tiểu nhớ lời sư phụ, không bán, mang hòn đá về hỏi sư phụ:
– Hòn đá này có gì đặc biệt vậy thầy? Con chưa hiểu giá trị cuộc sống là gì?

Sư phụ cười:
– Ngày mai con hãy mang hòn đá này tới cho chủ tiệm vàng xem, nhớ là dù họ có mua thì cũng không được bán, rồi con sẽ hiểu thế nào là giá trị cuộc sống.

Chú tiểu lại làm theo lời sư thầy. Và chú bất ngờ khi một chủ tiệm vàng đã trả giá hòn đá là 5 triệu đồng. Chú tiểu vội vàng mang đá về và hỏi sư phụ tại sao lại như vậy?

Sư phụ lại cười:
– Nếu con muốn hiểu giá trị cuộc sống là gì thì ngày mai con hãy mang hòn đá này tới một tiệm đồ cổ, và nhớ dù với bất kỳ giá nào thì con cũng không được bán nhé.

Chú tiểu càng tò mò. Hôm sau, tại tiệm đồ cổ, chủ tiệm sau một hồi xem xét, đẫ đề nghị đổi cả gia sản hiện có lấy hòn đá. Chú tiểu không bán, vội vàng về kể lại với sư phụ. Chú hỏi:
– Thưa thầy, hòn đá này là gì, mà từ một thứ vô giá trị không ai mua giờ lại có giá cả một gia tài?

Sư thầy đáp:
– Đó chính là giá trị cuộc sống.
Giá trị cuộc sống của mỗi con người là do chính chúng ta đặt mình ở giá trị nào. Vậy hãy đặt mình vào nơi mà mọi người hiểu ta, nơi giá trị sống được tôn trọng.

(sưu tầm)