Gặp vô thường, tùy duyên mà định

Tô Thức, tự Tử Chiêm, hiệu Đông Pha cư sĩ. nên còn gọi là Tô Đông Pha, làm quan đời Tống.

Ông vì viết một bài thơ chỉ trích chính sách thuế muối của Vương An Thạch, nên bị đi đày tới Hoàng Châu. Ông sống một mình trong căn phòng nhỏ đơn sơ bên sông, phải tự mình cày ruộng, câu cá kiếm ăn qua ngày. Nhưng ông vẫn ung dung, ngày ngày ca hát, ngâm thơ.

Nhiều thi ca ông viết, sau này trở thành những tác phẩm nổi tiếng. Trong đó có những câu như:
“Khách lang bạt khỏi phiền viên ngoại
Lệ nhà thơ ghi sổ tang bồng”

Dẫu cuộc sống trắc trở long đong, Tô Thức vẫn làm được điều hơn người: Nguy không sợ, được không vui, nhàn tản thong dong, sống một đời tự tại.

Con người sống trên đời lấy vô thường làm bạn, sẽ có những lúc gặp chuyện không như ý, hay có những điều phải bận tâm. Nhưng tới một lúc nào đó, ta sẽ dần nhận ra rằng, hết thảy đều là an bài tốt nhất.

(sưu tầm)