Em muốn

Em muốn về với biển
Nghe sóng thầm thì câu hát yêu thương
Nhìn dã tràng xe cát vô thường
Bỏ lo âu đời thường phó mặc

Em muốn nghe lời ca khoan nhặt
Giữa nghìn trùng gió cát, rảo bước cùng anh
Ngắm màu thiên thanh
Đàn hải âu chao cánh vờn trong gió

Em muốn là con thuyền nhỏ
Được vỗ về ôm ấp giữa đại dương
Khẽ khàng ve vãn giọt sương
Giữ vị biển mặn mòi mỗi sớm

Em muốn đón bình minh vừa chớm
Ánh dịu dàng tô má thắm lay lay
Dựa vào anh, hứng trọn nắng mai
Quên giông gió cuộc đời đang cuồn cuộn

Em muốn gửi trùng xa phiền muộn
Tan thành bọt, xóa bạc đầu con sóng
Giữ lại tình anh lắng đọng
Nghe vỗ bờ mãi khúc hát: biển tình em…

Huệ Thi