Em là…

thơ Trần Huyền Trân

Em là tiên nữ trên ngàn
Vui chân đi rắc hoa vàng cho xuân

Anh là du khách dưới trần
Lần xem hoa nở là lần tương tư