Ếch xanh và gà trống

Một lần, Tử Cầm hỏi Mặc Tử: “Thưa thầy, nói nhiều tốt hơn hay là nói ít tốt hơn?”

Mặc Tử trầm ngâm một lát rồi trả lời: “Lời nói quá nhiều thì có gì là tốt đâu? Ví như ếch xanh ở trong hồ nước, cả ngày lẫn đêm đều kêu gọi không ngừng, khiến cho chính lưỡi và miệng của nó đều bị khô, mà chẳng ai để ý và yêu thích nó.

Nhưng con gà trống thì khác, trời hửng sáng gáy gọi hai, ba tiếng thì mọi người liền thức dậy, còn cảm ơn nó. Bởi vì tiếng gọi của nó là thích hợp, hữu ích.

Cho nên, nói chuyện thì nên học theo gà trống, đừng nên học theo ếch xanh.”

(sưu tầm)