Đúng và sai

Một thiền sư Nhật Bản tổ chức tuần học thiền định. Rất nhiều người từ khắp nơi, mộ tiếng thiền sư, cùng đến tham dự, xin làm học trò. Ai cũng được thiền sư thu nạp.

Trong một buổi thiền, một học trò đã bị bắt quả tang ăn trộm. Mọi người đều thống nhất rằng thủ phạm nên bị trục xuất. Nhưng thiền sư bỏ qua vụ việc.

Các học trò khác tức giận bảo rằng: “Nếu thầy không đuổi tên trộm thì mọi người sẽ bỏ đi hết”.

Thiền sư ôn tồn nói với mọi người: “Những người anh em, các bạn đều biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Nếu muốn, các bạn có thể đến một nơi khác để học. Nhưng người anh em tội nghiệp này, còn không phân biệt được đúng sai. Vậy thì ai sẽ dạy anh ấy, nếu tôi khước từ? Tôi sẽ giữ anh ấy lại đây, dù cho tất cả các bạn đều bỏ đi”.

(sưu tầm)