Đời vẫn thế…

doi

…Biển vẫn thế, tự ngàn xưa hoang dại
Sóng vẫn thế, tự muôn thuở trào dâng
Nước vẫn thế, tự muôn kiếp bềnh bồng
Nên trời đất chẳng bao giờ yên động…

doi 1

“Một đời tầm thường tâm khó an.” Người ta thường chỉ vì tâm tham, cho nên cảm thấy không đủ. Chỉ cần chúng ta biết dừng biết đủ, thì thật sự thế gian không có việc gì khó.

doi 2

doi3

Tại sao xe hơi có KIẾNG TRƯỚC lớn hơn nhiều so với KIẾNG CHIẾU HẬU? Vì QUÁ KHỨ của chúng ta không quan trọng so với TƯƠNG LAI. Vậy, hãy nhìn thẳng phía trước và đi tới.

doi4
doi5
doi6

Tình bạn như một QUYỂN SÁCH. Chỉ cần vài phút để đốt đi, nhưng cần vài năm để viết.

doi 7
doi 8
doi 9

Bạn cũ là Vàng! Bạn mới là Kim Cương! Nếu ta có Kim Cương, đừng quên Vàng! Vì muốn giữ được Kim Cương, ta luôn cần Vàng để bọc Kim Cương!
doi 10
doi 11
doi 12

Tất cả những điều mình có trong đời sống nầy đều tạm bợ. Nếu được hanh thông, hãy vui hưởng, vì nó sẽ chóng qua. Nếu không thuận lợi, cũng đừng lo lắng, vì nó cũng sẽ không kéo dài!
doi 13
doi 14
doi 15

Thường khi ta mất hy vọng, ta nghĩ mình đã đến đường cùng. Nhưng một trích dẫn phổ biến trong kinh thánh là: “Hãy thư giãn, đó chỉ là khúc quanh, chứ không phải đoạn cuối con đường”.

doi 17
doi 18
doi 19

Khi có người giải quyết những vấn đề của ta, ta đặt niềm tin nơi họ.
Khi người khác không giải quyết những vấn đề của ta, họ đặt niềm tin vào khả năng của ta.

doi 20doi 21
doi 22

Một người mù hỏi thánh Anthony: “Có thể còn điều nào khổ hơn là bị mù không? Ông thánh trả lời: “Có, lúc ngươi mất định hướng!”

doi 23
doi 24
doi 25

“Có bên trong thì hiện ra ngoài” (hữu ư tất hình ư ngoại). Một khi con người vẫn hành động, nói năng và suy nghĩ, song luôn luôn tĩnh lặng như mặt nước hồ thu đêm rằm, thì sóng gió chẳng còn cơ hội trỗi dậy.

doi 27
doi 28
doi 29

Đại Khê Thủy (tổng hợp từ Internet)