Đôi khi, thay đổi là cần thiết

Một đoạn đường, nếu đi lâu mà không nhìn thấy hy vọng, thì nên thay đổi phương hướng.

Một sự việc, nghĩ đã nhiều vẫn không mở được nút thắt trong lòng, thì nên buông xuống.

Một số người, qua lại lâu ngày vẫn không cảm nhận được sự chân thành, thì hãy rời xa.

Một lối sống, áp dụng một thời gian dài vẫn không tìm thấy niềm vui, thì nên chọn cách thay đổi.