Đôi điều tâm niệm đầu năm Tuất

KẺ THÙ nhất của ta là THAM VỌNG

BẠN THÂN nhất của ta là SỨC KHỎE

CÔ ĐỘC nhất của ta là MẶC CẢM

THÔNG MINH nhất của ta là TỰ CHỦ

ĂN NĂN nhất của ta là BẤT HIẾU

THÔNG THÁI nhất của ta là TÌNH THƯƠNG

YẾU ĐUỐI nhất của ta là THỊNH NỘ

SỨC MẠNH nhất của ta là KHOAN DUNG

THẤT BẠI nhất của ta là TỰ KIÊU

THÀNH CÔNG nhất của ta là LỄ ĐỘ

DẠI DỘT nhất của ta là TUYỆT VỌNG

CÔNG BÌNH nhất ta có là THỜI GIAN

SAI LẦM nhất của ta là DỐI TRÁ

AN ỦI NHẤT của ta là TRAO TẶNG

ĐAU KHỔ nhất của ta là TỰ TI

HY VỌNG nhất của ta là TỰ THAY ĐỔI

TẬT NGUYỀN nhất của ta là GHEN TỊ

KHO TÀNG vô tận của ta là NỤ CƯỜI.