Đọc lại vài lời của Phật

Chúng ta là kết quả của tất cả những gì mà chúng ta suy nghĩ hay những gì mà chúng ta nghĩ rằng mình sẽ trở thành như vậy.

Chỉ có 2 điều sai lầm mà một người có thể mắc phải xuyên suốt con đường đến với chân lý, đó là không đi hết con đường và không bắt đầu bước đi trên con đường đó.

Hạnh phúc không phục thuộc vào cái bạn có hay bạn là ai.
Hạnh phúc chỉ đơn thuần dựa vào điều mà bạn nghĩ.

Dù quá khứ có khó khăn đến thế nào thì bạn luôn có thể bắt đầu lại từ đầu.

Không ai có thể cứu lấy chúng ta ngoại trừ chúng ta.
Không ai có khả năng và không ai có thể. Chính bản thân chúng ta phải tự mình bước đi trên con đường đó.

Điều phục được bản thân còn hơn là thắng ngàn trận chiến. Chiến thắng đó sẽ là của bạn. Nó không thể bị lấy đi cho dù là thiên thần hay ác quỷ, thiên đường hay địa ngục.

Đừng tin vào bất cứ thứ gì. Cho dù bạn có đọc được điều ấy ở đâu hay bởi người ta nói điều ấy cho bạn. Cho dù là tôi nói đi chăng nữa. Trừ phi nó phù hợp với tri kiến và sự chứng nghiệm của chính bạn.

Hận thù không thể làm vơi bớt bằng hận thù, mà chỉ có thể bằng sự thương yêu. Đó là một định luật vĩnh hằng.
———-
“Hận thù diệt hận thù
Đời này không có được
Từ bi diệt hận thù
Là định luật ngàn thu”

Tốt hơn một ngàn từ sáo rỗng, là một từ đem lại sự an lạc
—————-
“Dù cho ngôn ngữ trăm ngàn
Nói điều vô ích chỉ bàn suông thôi
Tốt hơn ít chữ ít lời
Nghe xong tịnh lạc sống đời vô ưu”

Sức khỏe là món quà quý nhất.
Sự biết đủ là tài sản lớn nhất.
Tin tưởng là mối quan hệ bền vững nhất.

Giữ mãi sự tức giận trong lòng cũng giống như là tự mình uống thuốc độc mà lại mong cho kẻ khác phải chết.