Độc đáo và tốt nhất

Độc đáo thú vị hơn Tốt nhất
Tốt nhất biến bạn thành số Một,
Nhưng Độc đáo lại khiến bạn là Duy nhất

unnamed

It is better to be
Unique than the Best.
The Best makes you number One.
But Unique make you the Only ONE.

2694105-R3L8T8D-650-2257605-R3L8T8D-850-B06clk7