Dấu hiệu tiến bộ

“Học trò: – Thưa thầy, làm sao con biết được là con đang tiến bộ?
Thầy: – Con biết con đã thay đổi khi thứ từng khiến con phát khùng, giờ làm con bật cười.”
unnamed
Student: Master, how will I know if I am making any progress?
Master: You know you have changed when what once
              Would make you mad, now makes you laugh.
images1220580_IMG_0207
nu-cuoi-hanh-phuc-8tin-tuc 80